Bộ GDĐT lưu ý với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020


Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20.7. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Tin tổng hợp: Thí sinh đủ điều kiện và có nguyện vọng xét tuyển thẳng vào các trường đại học phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20.7.2020


Bộ GDĐT có Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH  hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, trong đó có hướng dẫn về đăng ký xét tuyển thẳng.

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20.7.2020.

Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ít nhất một trong các bản photocopy sau:

 • Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT);

 • Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;

 • Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật;

 • Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

 • Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình định hướng đào tạo quy định trong Đề án tuyển sinh của trường gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

 • Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

 • Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

 • Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

Bộ GDĐT lưu ý: Thí sinh thuộc diện quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký xét tuyển theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20.7.2020.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

 • Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

Và ít nhất một trong các bản photocopy sau:

 • Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;

 • Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế;

 • Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật;

 • Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.

Về trách nhiệm của các trường, trước 17 giờ  ngày 20.8.2020 các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh;

Tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký vào trường theo lịch tuyển sinh; Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 10.9.2020.

Bộ GDĐT yêu cầu các trường, các sở GDĐT quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn. Bộ sẽ tổ chức kiểm tra các trường có dấu hiệu vi phạm Quy chế tuyển sinh, vi phạm trong thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh và xử lý theo các quy định hiện hành.