top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bỉ hỗ trợ sản xuất lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long


Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và trường Đại học Cần Thơ mới đây đã phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả thí nghiệm dự án “Các biện pháp canh tác cải thiện chất lượng đất cho sản xuất lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long”, nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu sản xuất lúa bền vững cho các chuyên gia nông nghiệp và nông dân địa phương.


Dự án Susrice (các biện pháp canh tác cải thiện chất lượng đất cho sản xuất lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long) là chương trình hợp tác nghiên cứu do Bỉ tài trợ đã được triển khai tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long từ năm 2017 với mục đích cải thiện chất lượng đất và năng suất lúa bằng cách giới thiệu luân canh cây trồng (ngô, đậu xanh) và bón phân hữu cơ.

Hội thảo đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu, thảo luận và thu thập các ý kiến đóng góp từ các đại biểu bao gồm các cán bộ khuyến nông tại địa phương và nông dân có kinh nghiệm từ huyện Trà Ôn và từ các huyện lân cận khác của tỉnh Vĩnh Long. Các đại biểu cũng đã tham quan cơ sở nghiên cứu thí điểm tại thôn Mỹ Lợi và thôn Thiện Mỹ.

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của Việt Nam nhưng do sản xuất lúa thâm canh (3 vụ/năm) và sử dụng nhiều phân khoáng dẫn đến suy thoái đất. Do đó, năng suất canh tác lúa bị giảm. Nhằm khôi phục độ phì nhiêu của đất, Đại học Cần Thơ phối hợp với Đại học Ghent (Bỉ) đồng nghiên cứu các mô hình tập trung vào luân canh cây trồng thay thế cho độc canh lúa và sử dụng phân hữu cơ.

Thử nghiệm thực địa đã được tiến hành trong 9 mùa vụ liên tiếp và cho kết quả tích cực, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân, giảm hiệu ứng nhà kính tạo ra trong quá trình canh tác lúa.

Hội thảo là dịp chuyển giao kết quả nghiên cứu về các kỹ thuật để áp dụng thực tiễn cho nông dân và cán bộ khuyến nông tại địa phương. Các đại biểu dự hội thảo cũng đã tham quan cơ sở nghiên cứu thí điểm tại thôn Mỹ Lợi và thôn Thiện Mỹ.

bottom of page