top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bắc Ninh: Thu hút 75 dự án đầu tư mới trong 5 tháng


5 tháng, Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 52 dự án đầu tư nước ngoài

Theo sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, 5 tháng đầu năm 2021 địa phương này đã thu hút được 75 dự án đầu tư mới ở trong và ngoài khu công nghiệp.


Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 23 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư là 8.248,456 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 36 dự án đầu tư, trong đó có 12 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 3.442,36 tỷ đồng; điều chỉnh 1 lượt dự án cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng, tương đương 51,32 triệu USD. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.455 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 210.505,18 tỷ đồng.

Với dự án đầu tư nước ngoài, 5 tháng đầu năm tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới cho 52 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 320,691 triệu USD. Điều chỉnh vốn cho 33 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 43,607 triệu USD. Cùng với đó, có 22 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với giá trị 9,174 triệu USD.

Như vậy cho đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.663 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 20.045,006 triệu USD.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Bắc Ninh là địa phương xếp thứ 7/63 tỉnh, thành cả nước về thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Riêng trong tháng 5/2021, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 61,072 triệu USD.

bottom of page