Bắc Giang: Công đoàn viên chức lao động tổ chức hiến máu tập thểTin tổng hợp: Gần 700 đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động ở các cơ quan, đơn vị, trường học và trên 100 đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã được công đoàn địa phương huy động hiến máu tập thể. 

Với khâu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và “Hiến máu cứu người – xin hiến thường xuyên”, các công đoàn địa phương đã huy động được gần 1.000 công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; cán bộ chiến sĩ Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; đoàn viên thanh niên và nhân dân 24 xã, thị trấn đi hiến máu, với tổng số lượng khoảng trên 800 đơn vị máu.


Được biết thêm, Ban Tổ chức ngày hội hiến máu tại đây đã nỗ lực đẩy mạnh phong trào công nhân thi đua hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” năm 2020, ngoài công tác vắt máu công nhân qua chính sách thu gom công đoàn phí hàng tháng.