Bảo Hiểm Xã Hội có 6 quy định mới


Tin tổng hợp: Từ ngày 01/01/2020,

  1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hành thẻ Bảo hiểm Y tế điện tử cho người tham gia BHYT.

  2. Sổ Bảo hiểm Xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH.

  3. Lao động nam 55 tuổi và lao động nữ 50 tuổi có khả năng lao động bị suy giảm 61% thì mới được hưởng lương hưu (thay vì 54 tuổi và 49 tuổi như trước đây).

  4. Lao động nam được hưởng lương hưu nếu đã từng có 18 năm tham gia BHXH. Mức tính hưởng lương hưu được tính bằng 45% tiền lương tham gia bảo hiểm trung bình tháng.

  5. Người lao động tham gia bảo hiểm thì khi tính lương hưu sẽ căn cứ vào mức lương trung bình tháng của 20 năm gần nhất trước khi về hưu.

  6. Cơ quan Bảo hiểm phải hoàn thành việc quản lý BHXH bằng dữ liệu điện tử.