Bạc Liêu: Trên 42.000 lao động bị ảnh hưởng vì Covid-19


Các nhà máy chế biến thủy sản cố cầm cự trong mùa dịch bệnh Covid-19 (ảnh Nhật Hồ)

Tin tổng hợp: Theo số liệu rà soát sơ bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho thấy do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp, người lao động bị tạm ngừng kinh doanh, sản xuất, ngừng việc, thất nghiệp khá lớn.

Cụ thể, đã có 759 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; trên 42.000 lao động bị ngừng việc, thất nghiệp. Trong đó, lao động trực tiếp trên địa bàn tỉnh là 19.516 người, lao động ngoài tỉnh trở về là 22.607 người. Trong số lao động từ các thành phố lớn trở về phải cách ly tại nhà theo quy định lên đến trên 17.000 người.

Theo Sở LĐTBXH, các địa phương đang tiếp tục điều tra, thống kê số doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhằm sẵn sàng hỗ trợ cho các đối tượng này khi Chính phủ có chính sách hỗ trợ.

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg
_Labor-C4new .jpg