Bạc Liêu: Hàng chục ngàn lao động mất việc do Covid-19 chưa nhận hỗ trợ vì "vướng thủ tục"


Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chủ quán này treo biển sang quán trong khi nhân viên vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỷ. Ảnh: Nhật Hồ

Tin tổng hợp: Người lao động trực tiếp, lao động mất việc làm, lao động thời vụ… vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỷ đồng. Đặc biệt các hộ kinh doanh, lao động các quán ăn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.


Toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 1.620 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất  kinh doanh bị ảnh hưởng của Covid-19 và có đến 2.512 hộ sản xuất kinh doanh phải ngưng hoạt động. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó đã tác động đến thu nhập và việc làm của nhiều lao động.

Thống kê chưa đầy đủ, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến 11.978 lao động phải ngừng việc và 58.586 lao động bị mất việc làm (trong đó: 13.978 trường hợp có hợp đồng lao động và 44.608 trường hợp không có hợp đồng lao động). Tất cả các trường hợp không có hợp đồng lao động đến 11.6.2020 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân chậm chi trả do vướng thủ tục. Theo quy định, người lao động không có hợp đồng lao động nghỉ việc do Covid-19 phải có văn bản tạm nghỉ của người sử dụng lao động. Trong khi đó, thực tế tại Bạc Liêu hầu hết không có thủ tục văn bản tạm nghỉ này. Các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ luân phiên trong thời gian có dịch Covid-19 nên không có văn bản cụ thể cho từng người lao động.

Mặc khác, tỉnh Bạc Liêu giao cho các địa phương tiến hành thống kê, chi trả theo quy định nên các địa phương còn lúng túng trong việc thống kê, kê khai.

Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Quan điểm của Bạc Liêu là phải sớm chi trả cho người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19”.

Thời gian qua, UBND tỉnh Bạc Liêu liên tiếp nhắc nhở các địa phương sớm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, tiền vẫn chưa đến được tay những người lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh.