Bạc Liêu chú trọng phong trào nhân dân bảo vệ chủ quyền biển

Updated: Nov 7, 2020

05/11/2020 – 09:49


Tỉnh Bạc Liêu vừa tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển.

Nghề nuôi tôm ở vùng ven biển là một trong thế mạnh phát triển kinh tế của Bạc Liêu.


Lãnh đạo Quân khu 9, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân; lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu dự Hội nghị.


Theo Báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, trong 10 năm qua, các cấp Đảng, chính quyền, ngành chức năng trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền dân sự đúng chỉ tiêu được giao, sẵn sàng huy động khi có lệnh. Tỉnh đã huy động gần 30 phương tiện và 330 thuyền trưởng, máy trưởng, lực lượng dân quân tham gia.


Ngoài ra, các cấp chính quyền trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tế, gặp gỡ chủ phương tiện, đánh giá đúng chất lượng, tình trạng kỹ thuật của từng tàu; lựa chọn nguồn nhân lực có sức khỏe tốt và bơi giỏi để đăng ký, quản lý và hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục. Mặt khác, tỉnh Bạc Liêu còn ban hành các văn bản pháp luật có liên quan về phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh trên vùng biển, ven biển của tỉnh…


Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu xác định rõ: Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.


Theo TRỌNG DUY (Nhân Dân)