Bưu điện thực hiện trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4&5 cùng 1 lần


Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4&5 vào 1 lần trên toàn quốc. Ảnh BHXHVN

Tin tổng hợp: Hệ thống bưu điện toàn quốc thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5.2020 vào cùng một lần.


Cơ quan Bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại công văn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, thống nhất với Bưu điện tỉnh về thời gian chi trả; báo cáo UBND tỉnh về phương án tổ chức, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo xong trước ngày 31.5.2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chi trả phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, cơ quan Bưu điện sẽ tổ chức chi trả các khoản lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến tận nhà đối với người được hưởng chế độ từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác…

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN