top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bình Phước: Tạm đình chỉ công tác 8 người bị tình nghi nhũng nhiễu về đất đai


Người dân nộp hồ sơ đất đai tại bộ phận 1 cửa ở huyện Lộc Ninh

Những người này đang được làm rõ việc nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết hồ sơ đất đai của người dân.

Ngày 19-10-2022, một lãnh đạo Văn phòng UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết UBND huyện Lộc Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã tạm đình chỉ công tác 7 công chức, viên chức của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh và 1 thanh tra huyện Lộc Ninh.

Việc tạm đình chỉ để phục vụ quá trình làm rõ thông tin

một số cán bộ, viên chức có hiện tượng nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết hồ sơ đất đai của người dân.

Những người này cùng lúc bị tạm đình chỉ không ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ của người dân. Địa phương cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã chủ động điều phối nhân sự thay thế kịp thời. UBND huyện Lộc Ninh cũng đã có nhiều chấn chỉnh tại bộ phận 1 cửa, nhất là nhân viên tại các ô, quầy làm thủ tục hành chính nhằm tránh phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giải thích cặn kẽ các thông tin khi người dân cần.

bottom of page