top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bình Phước: Doanh nghiệp tăng lương, phụ cấp cho CNLĐ để hỗ trợ khó khăn


Tổng Giám đốc Cty Yakjin Sài Gòn thông báo điều chỉnh lương cho công nhân. Ảnh: Ngọc Huyền

Ban Giám đốc Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn đã quyết định đưa ra chính sách tăng lương cho công nhân, thời gian áp dụng từ ngày 01.4.2021.


Cụ thể, công ty quyết định

  • tăng 300.000 đồng tiền lương căn bản,

  • tăng 300.000 đồng tiền phụ cấp nhà ở (mức cũ là 150.000 đồng mức mới là 450.000 đồng).

Công ty tăng tiền phụ cấp thâm niên mức thấp nhất là 150.000 đồng, mức tăng cao nhất là 250.000 đồng. Như vậy, với chính sách tăng lương lần này, công nhân mới lương tăng là 600.000 đồng, công nhân lâu năm mức tăng là hơn 1 triệu đồng.


Trước thông tin được tăng lương, phụ cấp, trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, người lao động của công ty này rất phấn khởi.

Đây là mô thức mẫu mực giúp người lao động yên tâm làm việc mẫn cán, cần được nhân rộng khắp nơi.

Được biết, Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, có hơn 2.000 công nhân. Trong những năm qua, công đoàn cơ sở của công ty hoạt động hiệu quả, thể hiện được tiếng nói của người lao động, đã kêu gọi hỗ trợ được nhiều công nhân lao động không may gặp hoàn cảnh khó khăn.

bottom of page