top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bình Dương: Nhiều doanh nghiệp dừng sản xuất "3 tại chỗ" vì để lọt Covid-19


Nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương tổ chức "3 tại chỗ", tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã xảy ra dịch bệnh buộc phải tạm dừng hoạt động.


Nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa sản xuất vừa chống dịch, có hơn 3.100 doanh nghiệp ở Bình Dương đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ” (ăn - ở - sản xuất tại nhà máy) và “1 cung đường, 2 điểm đến”. Có khoảng 400.000 công nhân đăng ký vào nhà máy làm việc.

Tuy nhiên, sau gần nửa tháng thực hiện, có khoảng 150 doanh nghiệp xuất hiện trường hợp công nhân dương tính với SARS-CoV-2 khi tiến hành test nhanh.

Trước nguy cơ lây nhiễm chéo trong nhà máy, các doanh nghiệp đã tách F0 ra cách ly riêng tại nhà máy trong khi chờ cơ quan y tế giải quyết.

Theo ghi nhận, có cả doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp xảy ra dịch bệnh khi thực hiện phương án "3 tại chỗ".

Trước mắt, chính quyền địa phương đề nghị người sử dụng lao động và người lao động ở doanh nghiệp xảy ra dịch bệnh giữ bình tĩnh và tổ chức phân loại F0, F1, F2.

Tỉnh Bình Dương yêu cầu doanh nghiệp nào dừng sản xuất "3 tại chỗ" phải tổ chức an toàn, trật tự, phải xét nghiệm sàng lọc lại. Công nhân nào ra ngoài nhà máy về nơi ở cần được xét nghiệm lại và phải báo nhà trọ và địa phương quản lý cách ly.

Với gần 3.000 doanh nghiệp vẫn đang an toàn sản xuất "3 tại chỗ", tỉnh Bình Dương yêu cầu tổ chức biện pháp chặt chẽ hơn đảm bảo an toàn dịch bệnh.

bottom of page