Bình Dương: Doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động một phần vì dịch virus Corona


Shyang Hung Cheng Co., Ltd.

Tin tổng hợp: Đầu năm 2020, hàng trăm doanh nghiệp ở Bình Dương đang thông báo cần tuyển hơn 60.000 lao động.


Cty TNHH Giày Thông Dụng (phường An Phú, thị xã Thuận An) đang cần tuyển thêm hơn 2.000 lao động. Do tình hình tuyển dụng gặp khó khăn, mỗi ngày công ty chỉ tuyển thêm được từ 20-30 lao động, từ Tết đến nay mới tuyển được gần 300 lao động.


Công ty Shyang Hung Cheng (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) cần tuyển thêm 1.000 lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng một phần của dịch bệnh virus Corona và nguồn lao động khan hiếm nên việc tuyển dụng gặp khó. Đến nay mới tuyển thêm được hơn 200 lao động phổ thông.


Hầu hết các doanh nghiệp đều công bố đảm bảo thu nhập cho người lao động từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/tháng, có phụ cấp nhà ở, đi lại và điện thoại.