Bình Dương: 14.800/54.800 người lao động mất việc nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ

Updated: Oct 25, 2020


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Tại Bình Dương, hơn 50.000 lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương nhưng chỉ 14.803 người lao động nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.


Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,2 triệu lao động đang sinh sống và làm việc. Theo LĐLĐ Bình Dương, do dịch bệnh kéo dài khiến 295 doanh nghiệp với 224.304 CNLĐ bị ảnh hưởng.


Trong đó, số lao động bị chấm dứt HĐLĐ là 13.045 trường hợp, số lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương 54.791 trường hợp, số lao động phải thực hiện giảm giờ làm việc 94.219 trường hợp. 

Sở LĐTBXH Bình Dương cho biết, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và giải quyết xong hồ sơ của 81 doanh nghiệp với 14.803 người lao động thuộc nhóm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương đề nghị nhận hỗ trợ.

Hiện hồ sơ được gửi lại để DN nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện theo đúng quy định. Nếu được được UBND tỉnh phê duyệt dự kiến chi 26,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Về việc có kéo dài thời gian nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nữa hay không, đại diện Sở LĐTBXH Bình Dương cho biết đang chờ hướng dẫn của Bộ LĐTBXH. 

Nguyên nhân số luợng DN lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ quá thấp, chủ yếu là do vướng điều kiện chứng minh DN không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương. Công nhân thành nạn nhân của hệ thống thủ tục.

Về đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, có 9.452 hồ sơ. Hiện tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 1.900 trường hợp. Đối với ba nhóm đối tượng là hộ nghèo cận nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã thực hiện chi trả xong với số tiền hơn 68 tỷ đồng.