Bình Dương: Đã có 1.469 bản TƯLĐTT được ký kết

26/09/2020 - 08:02 (LĐBD) - Sáng 25-9, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội Nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-ĐCT và Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ.


Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT ngày 17/1 1/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khóa XI về “Đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp, giải đoạn 2016-2020” và Nghị quyết 6b/NQTLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Vìệt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đòan”.

Đến cuối năm 2019, tại Bình Dương có 2.063 doanh nghiệp có công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, tăng 73,9% so với năm 2016; có 1.417 doanh nghiệp tổ chức đối thoại đột xuất, tăng 124,6% so với năm 2016. Số doanh nghiệp có tổ chức Hội nghị người lao động qua 05 năm tăng chậm, có 983 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, tăng 43,4% so với năm 2016. Song song với hoạt động phối hợp tổ chức đối thọai, hội nghị NLĐ, các cấp công đoàn cũng đã tập trung thương lượng và ký  kết  thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, đánh giá phân lọai các bản thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, đến nay đã có 1.469 bản TƯLĐTT được ký kết và còn hiệu lực, tăng 379 bản thỏa ước so với năm 2016.

Riêng năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Ban điều phối Dự án “Khung khổ quan hệ lao động mới-NIRF” và Hiệp hội gỗ Bình Dương (Bifa) tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp, kết quả đã có 16 doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa ước nhóm doanh nghiệp ngành gỗ. Đến nay Bình Dương đã ký kết được 2 thỏa ước lao động tập thể ngành gồm TƯLĐTT ngành gỗ và TƯLĐTT ngành dệt may.

Từ năm 2015 đến nay, công đoàn các cấp và Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp  tỉnh Bình Dương đã tổ chức được 15.408 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó: Kiểm tra tài chính 7.493 cuộc; kiểm tra Điều lệ 7.496 cuộc, kiểm tra dấu hiệu vi phạm 96 cuộc, Giám sát chuyên đề 325 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các cấp công đoàn đã chấp hành tốt Điều lệ CĐVN, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI, XII Công đoàn Việt Nam và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, kiến nghị đề xuất một số đơn vị còn hạn chế kịp thời có giải pháp khắc phục xử lý để thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị


Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực thực hiện Nghị quyết 02/NQ-ĐCT và Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ. 

Khánh Phong


http://laodongbinhduong.org.vn/binh-duong-da-co-1-469-ban-tuldtt-duoc-ky-ket-a9681.html