Bình Định: Khu công nghiệp Long Mỹ được mở rộng thêm 100ha


Khu công nghiệp Long Mỹ, Qui Nhơn

Tin tổng hợp: Thủ tướng Chính phủ vừa có chủ trương đồng ý bổ sung khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), với diện tích 100ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

UBND tỉnh Bình Định triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Với việc mở rộng thêm 100ha, khu công nghiệp Long Mỹ sẽ tăng từ 120ha lên 220ha, đáp ứng chiến lược thu hút đầu tư theo các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà tỉnh đã và đang đề ra, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đến với Bình Định.

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành 8 khu công nghiệp (chưa tính các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội) với tổng diện tích quy hoạch là 1.961ha gồm khu công nghiệp Phú Tài (345ha), khu công nghiệp Long Mỹ (120ha), khu công nghiệp Nhơn Hòa (320ha), khu công nghiệp Hòa Hội (340ha), khu công nghiệp Bình Nghi (228ha), khu công nghiệp Cát Trinh (368ha), khu công nghiệp Bồng Sơn (120ha) và khu công nghiệp Bình Long (120ha).