top of page
  • Writer's pictureNBCN

Báo động tình trạng bác sĩ bỏ việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu


Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết từ đầu năm 2022 đến nay tỉnh có 168 nhân viên y tế xin nghỉ việc, trong đó có 26 bác sĩ.


Hiện toàn ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4.091 người. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có 190 nhân viên y tế nghỉ hưu, nghỉ việc, trong đó có 33 bác sĩ. Cụ thể, năm 2021, trong 99 người nghỉ thì 79 người xin nghỉ việc, nhưng năm 2022 có 91 người nghỉ thì có tới 89 người nghỉ việc.

Việc nhân viên y tế công lập xin nghỉ việc với số lượng lớn là do mô hình y tế tư nhân ngày càng phát triển. Trong đó, có nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ với các chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ cao hơn các đơn vị y tế công lập, nên đã thu hút nguồn lực y tế.

Mức lương của bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập hiện chưa phù hợp với trình độ được đào tạo, chưa theo vị trí việc.

Thêm vào đó, áp lực công việc quá lớn, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 nên nhân viên y tế chấp nhận bỏ y tế công ra làm thuê cho y tế tư nhân.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Y tế đánh giá lại toàn bộ nguồn lực của ngành, số nhân lực thiếu, phân tích cụ thể nguyên nhân, dự báo nguồn lực thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ khó khăn.

bottom of page