9 tháng đầu năm 2019: Việt Nam xuất khẩu 104.615 lao độngNhật Bản có nhu cầu lớn về lao động ngành lưu trú, khách sạn. Ảnh minh họa. Nguồn: báo Người lao động

Tin tổng hợp: Trong 09 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 104.615 lao động (35.815 lao động nữ) đạt 87,2% kế hoạch năm 2019.


Trong đó,

  • Nhật Bản tiếp nhận 53.610 lao động (20.250 lao động nữ);

  • Đài Loan: 41.174 lao động (14.101 lao động nữ);

  • Hàn Quốc: 5.898 lao động (404 lao động nữ);

  • Rumania: 1.103 lao động (41 lao động nữ);

  • Ả rập - Xê út: 817 lao động (615 lao động nữ);

  • Macao: 324 (182 lao động nữ);

  • Malaysia: 304 lao động (137 lao động nữ)

và các thị trường khác (chữ dùng của báo Lao Động Thủ Đô).