9 quốc gia ở châu Âu cho phép lao động phổ thông VN làm việc hợp pháp


(Anh Quốc không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của VN)Tin tổng hợp: NLĐ đi làm việc tại các nước châu Âu có thể thông qua các hình thức sau:

  1. Thông qua các doanh nghiệp đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước thẩm định và chấp thuận cho phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động. Nếu NLĐ đi làm việc ở nước ngoài bằng hình thức Hợp đồng cá nhân thì phải đăng ký hợp đồng cá nhân với Sở LĐ-TB-XH các địa phương, được Sở LĐ-TB-XH các địa phương thẩm định và chấp thuận. Với hình thức đi làm việc ở nước ngoài bằng hợp đồng cá nhân nghĩa là NLĐ tự ký kết hợp đồng lao động với chủ sử dụng ở nước ngoài, trong trường hợp này, yêu cầu NLĐ phải có các điều kiện sau: Có trình độ ngoại ngữ đủ để đàm phán hợp đồng với chủ sử dụng nước ngoài; có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu của chủ sử dụng lao động. NLĐ tự chịu trách nhiệm với nội dung hợp đồng đã ký với chủ sử dụng lao động đảm bảo đúng với pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận.

  2. NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có các nước châu Âu) khi có đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài; có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt; đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam...

NLĐ đi làm việc ở nước ngoài bằng một trong hai hình thức trên đều cần phải có: Hợp đồng lao động; visa và Giấy phép lao động hợp pháp do chính quyền nước tiếp nhận cấp.


Tiêu chuẩn lựa chọn của người muốn được lao động ở nước ngoài là : An toàn & Hợp pháp.