9 đối tượng cán bộ, công viên chức được tăng lương, phụ cấp từ 01-7-2020

Tin tổng hợp: Điều 3 dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở của cán bộ, công viên chức nêu rõ: Từ ngày 01-7-2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng. Nghị quyết 86/2019/QH14 cũng nêu rõ, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng.


Cũng theo dự thảo này, việc tăng lương cơ sở sẽ áp dụng đối với 9 đối tượng gồm:

  1. Cán bộ, công chức (CB, CC) từ Trung ương đến cấp huyện (theo khoản 1, khoản 2, điều 4 Luật CBCC năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

  2. CB, CC cấp xã (theo khoản 3, điều 4 Luật CBCC năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

  3. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (theo Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019);

  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP );

  5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP);

  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

  9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.