top of page
  • Writer's pictureNBCN

80% doanh nghiệp nỗ lực thưởng Tết cho công nhân


Công ty Anphabe vừa công bố khảo sát về thưởng Tết năm 2021. Qua khảo sát, thay vì dồn tiền tăng quỹ lương, 80% doanh nghiệp (DN) chọn cách cố gắng trả thưởng cho người lao động (NLĐ).

Tuy nhiên, chỉ 52% trong đó có thể trả thưởng như dự kiến, còn lại là thấp hơn. Có 20% NLĐ bị cắt thưởng hoàn toàn, tập trung nhiều ở các ngành bị tác động nặng nề nhất do Covid-19 là du lịch - hàng không, ẩm thực - nghỉ dưỡng và quảng cáo - truyền thông - giải trí. Hiện tại, không DN nào tự tin trả lời được họ có quỹ thưởng cho năm 2021 hay mức thưởng dự kiến là bao nhiêu (mức thưởng trung bình của thị trường cho năm 2020 là 1,5 tháng lương/người). Về phía NLĐ, khi được hỏi về kỳ vọng lương thưởng, họ kỳ vọng tăng lương 5%-15% nếu tình hình thuận lợi, trong đó có 15% cho rằng chỉ cần giữ nguyên lương hoặc không kỳ vọng mức tăng cụ thể vì "có việc là tốt rồi".

Với tình huống giả định khi công ty gặp khó khăn, NLĐ đồng lòng giảm 5% thu nhập để hỗ trợ DN.
bottom of page