10 việc công-viên-chức không được làm


Tin tổng hợp: Theo quy định tại điều 19 Luật Viên chức, có 10 việc công viên chức không được làm gồm:

 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao, gây bè phái, mất đoàn kết, tự ý bỏ việc, tham gia đình công;

 2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái quy định;

 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức;

 4. Lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội;

 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

 6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan…

 7. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

 8. Không được bán hàng online trong thời gian làm việc.

 9. Không được uống nbia, rượu trong giờ làm việc.

 10. Không được kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, bia.

Theo đó, Chỉ thị 26 nêu rõ, viên chức nếu vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Khi vi phạm, tùy vào mức độ và hậu quả mà giáo viên có thể bị xử lý kỷ luật bằng 1 trong 3 hình thức nêu tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP:

 • Khiển trách, nếu bị người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

 • Cảnh cáo, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng;

 • Buộc thôi việc, nếu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.