top of page
  • Writer's pictureNBCN

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế 2022-2023


Cần nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái "bình thường mới". Ảnh minh họa: Vũ Long

Việt Nam cần xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế để không “lỡ nhịp” khi bước vào “trạng thái bình thường mới”. Nâng cao năng lực nội tại để ứng phó với COVID-19

Việt Nam đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là khi đợt dịch thứ 4 bùng phát vào tháng 7.2021:

Kinh tế tăng trưởng chậm lại, Quý III/2021 âm 6,17%, 9 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 1,42%; hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa, các chuỗi cung ứng, tiêu dùng bị gián đoạn, đứt gãy...

Sáng 01.10.2021, phát biểu tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế giai đoạn 2022-2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Hiện nay, Việt Nam đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với dịch COVID-19 theo hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” để thực hiện vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Độ bao phủ, tiến độ tiêm vaccine ngày càng khả quan cũng tạo điều kiện tốt để mở cửa, khôi phục lại các hoạt động kinh tế.

"Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế là rất cấp thiết để có được những chính sách đúng đắn, tập trung mọi nguồn lực nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất để kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ người dân, đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, thử thách, nắm bắt các thời cơ, xu hướng mới để nhanh chóng phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ nền kinh tế

Theo Bộ KHĐT, trong giai đoạn 2022-2023, Việt Nam cần thực hiện 8 giải pháp quan trọng:

  1. Nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19”.

  2. Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát; Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ mở rộng hợp lý, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia; kiểm soát lạm phát, giá cả các mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất; tiết kiệm chi thường xuyên.

  3. Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

  4. Phục hồi và phát triển ngành du lịch, kích cầu tiêu dùng trong nước. Phát triển ngành du lịch hướng đến an toàn với dịch bệnh, thân thiện với môi trường...

  5. Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên bằng các giải pháp về hỗ trợ tín dụng; tài chính (miễn, giảm thuế, phí); sản xuất; phát triển chuỗi cung ứng bền vững; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

  6. Phục hồi, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp FDI; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, dự kiến nguồn vốn đầu tư công trong 2 năm 2022-2023 khoảng 1,2 triệu tỉ đồng.

  7. Phát triển vùng, đô thị, tháo gỡ thể chế để phát triển các đô thị lớn của cả nước.

  8. Phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, thời gian qua, được sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân. Chính sách hỗ trợ chủ yếu bao gồm cả chính sách tài khóa và tiền tệ về thuế, phí, lệ phí, khoanh nợ, giãn nợ, gia hạn và giảm lãi suất các khoản vay, chi ngân sách nhà nước với quy mô khoảng 6,7 tỉ USD.


Nếu tính cả các khoản hỗ trợ qua các kênh khác như Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, các khoản miễn, giảm cước viễn thông, điện, nước, học phí, quy mô các gói hỗ trợ năm 2021 là khoảng 10,45 tỉ USD, tương đương 2,84% GDP.

Tuy nhiên, so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan (11,4% GDP), Malaysia (5,3% GDP) thì mức hỗ trợ này vẫn là mức thấp.
bottom of page