8.000 công nhân Công ty TNHH Chí Hùng đình công, vì sao?


Tin tổng hợp: Liên tiếp trong 3 ngày vừa qua (27-30/5/2020), hơn 8.000 công nhân Công ty TNHH Chí Hùng (100% vốn Đài Loan, tại khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã đình công.

Theo giải trình của DN, tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong tháng 5-6/2020 (do ảnh hưởng của dịch Covid-19), công ty đã gửi ra Thông báo số 08/2020/TB ngày 09-5-2020. Theo đó, mức lương ngừng việc bằng mức lương tối thiểu vùng. 


Riêng tháng 7-2020, do công ty chưa xác định được tình hình đơn hàng, nên chưa có kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc. Do đó, việc NLĐ thông tin là công ty cho ngừng việc một số NLĐ trong tháng 7 là không có cơ sở. 

Cũng theo công ty, nếu trong tháng 7-2020 mà không có đơn hàng để đảm bảo việc làm và giữ chân NLĐ, công ty sẽ tiến hành tạm hoãn HĐLĐ và có hỗ trợ cho NLĐ.

Công ty đã khẩn ra thông báo về phương án sản xuất của tháng 7 và những chính sách sẽ hỗ trợ cho NLĐ. Tuy nhiên, ngày 28/5/2020, NLĐ không đồng ý với nội dung trong thông báo này nên tiếp tục ngừng việc, số lượng NLĐ lúc này đông hơn, khoảng 8.000/9.500 NLĐ (khoảng 1000 NLĐ chắn đường đi DT.747 trước cổng công ty không cho các phương tiện giao thông qua lại).