top of page
  • Writer's pictureNBCN

Trong 8 tháng đầu năm có 71.000 người nghỉ việc phải sử dụng lối thoát BHXH 1 lần


Người lao động chờ làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần tại BHXH TP Thủ Đức, TP HCM .Ảnh: MAI CHI

Trong 8 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp hằng tháng cho hơn 9.000 người, hơn 80.000 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó có hơn 71.000 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần).


BHXH Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 8, cả nước đã có hơn 17,1 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ gần 35% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, có hơn 15,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,5 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.


Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 13,9 triệu người, chiếm 28% lực lượng lao động trong độ tuổi; người tham gia BHYT đạt gần 87 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ gần 88% dân số.

bottom of page