7 trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

18/10/2020 06:35 GMT+7

Trong một số trường hợp, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo.


Trong một số trường hợp, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo.


Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp


Trợ cấp thất nghiệp được ví như cái phao cứu sinh khi khó khăn cho những người lao động đang trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.


Tuy nhiên, không phải bất cứ ai tham gia bảo hiểm thất nghiệp đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà chỉ những người đáp ứng đủ 04 điều kiện dưới đây mới được hưởng khoản trợ cấp này:


1. Đã chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp:

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

 • Từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn;

 • Từ đủ 12 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

7 trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm 2013, hiện nay, có 07 trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm.


3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm;


4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ 06 trường hợp:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

 • Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc;

 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

 • Ra nước ngoài định cư, làm việc theo hợp đồng;

 • Chết.

(Điều 49 Luật Việc làm 2013)


Các trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp


Theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm 2013, hiện nay, có 07 trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện, cụ thể:


 • Đã tìm được việc làm;

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

 • Đi học với thời gian từ 12 tháng trở lên;

 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc;

 • Bị tòa án tuyên bố mất tích;

 • Bị tạm giam;

 • Chấp hành hình phạt tù.

Lưu ý: Thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm được tính bằng tổng thời gian đóng trừ đi thời gian đóng đã hưởng, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng tương ứng 12 tháng đã đóng.


Với việc đặt ra quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm, pháp luật đã và đang bảo vệ thu nhập cho người lao động một cách toàn diện nhất, đảm bảo cho họ một cuộc sống cơ bản nhất.


PV