top of page
  • Writer's pictureNBCN

61% người đi làm kỳ vọng sẽ được tăng lương trong năm 2021


Phần lớn người lao động kỳ vọng sẽ được tăng lương trong năm 2021. Ảnh: Lê Hoa

Cuộc khảo sát với gần 6,000 ứng viên thuộc cơ sở dữ liệu của Navigos Group đã đưa ra số liệu cụ thể về kỳ vọng về tăng lương và giảm lương của người lao động trong năm 2021.


Bảng khảo sát cho thấy, 43% người tham gia chia sẻ họ chưa từng đề xuất tăng lương trong năm 2020. 42% cho biết, họ vẫn được tăng lương trong năm nay với các mức tăng từ dưới 3% đến trên 20%.

Người lao động thể hiện sự kỳ vọng lớn với việc tăng lương trong năm 2021. Khi được hỏi quan sát của ứng viên về việc tăng/giảm lương tại doanh nghiệp:

  • 10% người tham gia khảo sát nói rằng mức lương của họ sẽ bị giảm từ dưới 3% đến hơn 20%;

  • 18% cho rằng mức lương sẽ không thay đổi;

  • 61% còn lại nghĩ mức lương của họ sẽ được điều chỉnh theo những tỉ lệ nhất định, từ 3% đến trên 20%.

Khi được khảo sát về việc đề xuất tăng lương, nhóm nhân viên cấp trung (cụ thể là giám sát/trưởng nhóm) thể hiện là nhóm đề xuất tăng lương nhiều nhất. Theo đó, có đến 65% cho hay họ từng đề xuất tăng lương và theo những tỉ lệ khác nhau.

Đối với các nhóm phó giám đốc/giám đốc, phó phòng/trưởng phòng, ban điều hành C-level (cấp phó tổng giám đốc/tổng giám đốc), tỉ lệ ứng viên đã từng đề xuất chiếm vào khoảng gần 50%.

Riêng đối với nhóm ứng viên mới ra trường là nhóm có tỉ lệ ít đề xuất tăng lương nhất, chiếm vào khoảng 44%.

bottom of page