61.500 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho người có công với CM và cho người lao động gặp khó khăn


Tin tổng hợp: Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 3-2020 diễn ra sáng 1-4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày dự thảo về gói hỗ trợ an sinh xã hội nhằm khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra trị giá hơn 61.500 tỷ đồng.

Ngoài chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạngđối tượng bảo trợ xã hội, đáng lưu ý là dự thảo cũng đề cập việc hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn.

Cụ thể, từ tháng 4 đến hết tháng 6-2020, NLĐ bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các DN sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có HĐLĐ mất việc làm sẽ được nhận mức hỗ trợ 6 triệu đồng/người/tháng.


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết 2 chính sách khác nhằm hỗ trợ đặc thù cho áp dụng quy trình đơn giản hóa, tạo điều kiện cho NLĐ gửi hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp.

Cơ bản nhất trí với các gói chính sách hỗ trợ NLĐ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, có tiêu chí hỗ trợ cụ thể theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ một bộ phận thực sự khó khăn, bị mất việc.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương phải xác định rõ đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, không được gian dối, trục lợi.

Không ai hiểu rõ cán bộ địa phương hơn lãnh đạo đảng và chính phủ!