top of page
  • NBCN1

60 ngân hàng lớn nhất thế giới đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch

60 ngân hàng lớn nhất thế giới đã đầu tư gần 4.000 tỷ USD cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trong 5 năm kể từ khi các nước ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu hồi năm 2015.


Ành minh họa

Báo cáo của liên minh các tổ chức môi trường cho thấy 60 ngân hàng lớn nhất thế giới đã tài trợ gần 4.000 tỷ USD cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trong 5 năm kể từ khi các nước ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu hồi năm 2015.


Tại Mỹ, 60 ngân hàng trên đã đầu tư hơn 3.800 tỷ USD vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trong 5 năm qua.


JPMorgan Chase là ngân hàng đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực khai thác nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn kể trên với 317 tỷ USD, tiếp theo là ngân hàng Citi Bank với 237 tỷ USD trong cùng kỳ.


Trong số 60 ngân hàng, có tới 8 ngân hàng của Mỹ và 5 ngân hàng của Canada. 13 ngân hàng này chiếm gần 50% tổng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu. Trong số 47 ngân hàng còn lại, có tới 24 ngân hàng của châu Âu, 14 ngân hàng của Trung Quốc và Ấn Độ, 5 ngân hàng của Nhật Bản và Hàn Quốc và 4 ngân hàng của Australia.


Cũng theo báo cáo trên, nguồn tài chính của các ngân hàng ở khu vực Bắc Mỹ dành cho cho nhiên liệu hóa thạch đã giảm mạnh trong năm 2020 sau khi các ngân hàng còn lại trên thế giới cân bằng mức đầu tư của 4 năm trước đó. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ các ngân hàng vẫn thiếu các chính sách quan trọng để hạn chế và từ bỏ hỗ trợ đối với các ngành khai thác than đá, dầu và khí đốt.

bottom of page