top of page
  • Writer's pictureNBCN

56 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào 47/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam


Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 47 tỉnh, thành của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm

56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 quốc gia đầu tư nhiều nhất.


Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn thực hiện ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

3 quốc gia đầu tư mạnh nhất vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm là:

  • Singapore dẫn đầu với gần 4,6 tỷ USD, chiếm gần 45,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam;

  • Nhật Bản xếp thứ 2 với gần 2,1 tỷ USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư.

  • Hàn Quốc đứng thứ 3 với gần 1,2 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn đầu tư.

Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 47/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm. Theo đó, Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,2 tỷ USD, chiếm 32,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cần Thơ đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 3 với 946 triệu USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư.

Như vậy, tính lũy kế đến tháng 3/2021, cả nước có 33.294 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 393,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 236,96 tỷ USD, bằng gần 60% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

bottom of page