5 điều cần nhớ để tránh virút V-U-H-A-N


5 điều cần nhớ bao gồm:

-V:Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên

-U: Uống nhiều nước và theo dõi thân nhiệt.

-H: Hạn chế đưa tay lên mặt

-A: Ai ho/hắt hơi phải che miệng bằng khăn dùng một lần hay khuỷu tay.

-N: Nhớ đeo khẩu trang theo khuyến cáo.


Chỉ đeo khẩu trang là chưa đủ. Cần phải làm hết các biện pháp trong hình thì mới phòng bệnh hiệu quả; trong đó rửa tay thường xuyên là biện pháp quan trọng hàng đầu.