top of page

43.584 lao động ra nước ngoài làm việc trong 10 tháng đấu năm 2021


Nhiều nước đã nới lỏng nhập cảnh để tiếp nhận lao động Việt Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10-2021 là 766 lao động, bằng 17,16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam trong tháng 10 là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hungary, Romania, Trung Quốc, Serbia, Singapore, UAE và các thị trường khác. Trong 10 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.584 lao động (15.024 lao động nữ) đạt 48,42% kế hoạch năm 2021, bằng 92,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thị trường:

  • Đài Loan: 19.388 lao động (6.486 lao động nữ);

  • Nhật Bản: 19.193 lao động (8.270 lao động nữ);

  • Trung Quốc: 1.658 lao động (1 lao động nữ);

  • Hàn Quốc: 748 lao động (1 lao động nữ);

  • Romania: 638 lao động (81 lao động nữ);

  • Singapore: 544 lao động nam;

  • Hungary: 438 lao động (105 lao động nữ) và các thị trường khác.

bottom of page