top of page
  • NBCN

41,8 % nữ công nhân ngành may mặc có thu nhập không đủ sống


Ảnh minh họa

Kết quả khảo sát cho thấy thu nhập bình quân của công nhân (CN) ngành may là 6,8 triệu đồng/người/tháng. CN phụ thuộc nhiều vào việc làm thêm giờ để cải thiện thu nhập; tiền tiết kiệm được rất thấp dù lương tối thiểu đã được nâng lên.

41,8% nữ CN cho rằng với mức thu nhập hiện nay, bản thân và gia đình họ có mức sống thiếu thốn;
Khảo sát cho thấy nữ CN chi tiêu chủ yếu tập trung cho gia đình, người thân, giao tế... còn việc nâng cao trình độ, lo cho bản thân chưa được quan tâm.

Chỉ có 36,3% CN cho rằng thu nhập đủ sống.

Khảo sát trêncho thấy nhà nước cần hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của CN và con của họ.


Các cơ quan, đoàn thể cần có chính sách hỗ trợ nữ CN vay vốn kinh doanh, mua nhà, lo cho con học, đặc biệt đối với nữ CN có hoàn cảnh đặc thù (ly thân/ly hôn, mẹ đơn thân, bệnh hiểm nghèo…). Đồng thời có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tài chính cho nữ CN học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề; giới thiệu việc làm miễn phí và đa dạng hóa các việc làm cho nữ CN, bao gồm việc làm công nghệ, việc làm thời vụ, thủ công, gia công...

bottom of page