top of page
  • Writer's pictureNBCN

350 lao động đình công tại Bà Rịa - Vũng Tàu


Một số người lao động đình công tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sonadezi ngày 14.11.2022.

Đã có khoảng 350 người lao động của một doanh nghiệp đình công trong ngày 14.11.2022 tại khu Công nghiệp Sonadezi huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguyên nhân vì doanh nghiệp này đã tổ chức lấy ý kiến các tổ trưởng về việc thay đổi nội quy lao động sai quy trình, một số điểm còn chưa phù hợp với quy định pháp luật.


Cụ thể, doanh nghiệp đã tổ chức cho các tổ trưởng lấy ý kiến người lao động với các nội dung như:

  • có mặt tại công ty trước 10 phút, vào chỗ làm việc trước 5 phút;

  • tại mỗi line chỉ có 1 lao động được sử dụng phép năm trong 1 ngày, mỗi tháng 1 lần, nếu nghỉ 2 ngày trở lên sẽ gặp bất lợi;

  • không tăng ca theo quy định sẽ gặp bất lợi;

  • cùng một lúc chỉ có 1 người trong line được đi vệ sinh... (nội dung bất lợi là sẽ không được công ty điều chỉnh lương, cắt giảm thưởng).

Phòng LĐTBXH huyện Châu Đức, doanh nghiệp cho rằng việc lấy ý kiến thay đổi nội quy lao động như trên do người lao động không tự giác thời gian làm việc, hay tụ tập làm việc riêng... Vì vậy cần chấn chỉnh ý thức làm việc của người lao động.


Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã giải thích cho doanh nghiệp trên hiểu rõ về sai phạm trong quy trình lấy ý kiến, đồng thời những điểm thay đổi có những điều chưa phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

Vì vậy, doanh nghiệp đã cam kết dừng thực hiện việc thay đổi nội quy lao động với những ý kiến chưa phù hợp; nếu có điều chỉnh trong tương lai thì đơn vị sẽ thực hiện đúng quy trình thương lượng và đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định.


Đồng thời, doanh nghiệp cũng cam kết trả lương cho người lao động ngày làm việc 14.11.2022, thông báo cho người lao động quay trở lại làm việc trong ngày 15.11.2022 và thực hiện đúng theo nội quy lao động đã đăng ký trước đó.

bottom of page