top of page
  • Writer's pictureNBCN

"3 tại chỗ' sinh Ba khó khăn lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp


Doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn nổi cộm cần tháo gỡ để sớm phục hồi.

3 khó khăn lớn nhất hiện nay mà cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt và cần tháo gỡ là:

  1. thiếu hụt trầm trọng lao động,

  2. lao động chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và

  3. thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở ý kiến của 42 đơn vị đơn vị hiệp hội, doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động rà soát, phối hợp với các bộ, cơ quan đề xuất các phương án xử lý, cập nhật tiến độ, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở Nghị quyết số 105 do Chính phủ ban hành ngày 9/9/2021. Tính đến nay, Bộ đã hoàn thành khoảng 90% nhiệm vụ, giải pháp có thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2021. Các nhiệm vụ, giải pháp còn lại đang được tích cực triển khai để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khôi phục hoạt động, sản xuất kinh doanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo phản ánh của các hiệp hội, doanh nghiệp, các chính sách và giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành đã góp phần quan trọng và tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp và địa phương. Đến nay, việc ban hành kịp thời hướng dẫn khôi phục sản xuất, kinh doanh theo tình hình mới, nhiều doanh nghiệp và người lao động đã quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh có tỷ lệ rất cao. Đơn cử, 97% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang hoạt động với 85% tổng số lao động đang làm việc. Trong ngành điện tử, dệt may, công suất hoạt động đạt 80-90% so với trước đây. Đối với lĩnh vực hàng không, trong tháng 11, các hãng hàng không có thể khôi phục được 90% các đường bay nội địa. Ngoài ra một số tỉnh thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Các doanh nghiệp ngành nghề du lịch, nhà hàng, khách sạn cũng đang chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục phản ánh còn một số vấn đề khó khăn. Trong đó

3 khó khăn lớn nhất hiện nay là: Thiếu hụt trầm trọng lao động, áp lực về lao động rất lớn để duy trì các đơn hàng cuối năm, tỷ lệ lao động trở lại nhà máy thấp do lao động có tâm lý ở lại quê ăn Tết; Lao động chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19; Thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo về các bộ, cơ quan tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động, triển khai xây dựng Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra trong tháng cuối năm 2021.

bottom of page