top of page
  • Writer's pictureNBCN

21,4% nữ công nhân dệt may mắc bệnh xương khớp


Công nhân dệt may có nguy cơ mắc nhiều loại bệnh

Kết quả khảo sát về đời sống tinh thần của nữ công nhân (CN) dệt may được thực hiện trên 3 nhóm đối tượng gồm: nữ CN, cán bộ CĐ và đại diện doanh nghiệp.


Qua 1.772 phiếu khảo sát, các loại bệnh nữ CN có nguy cơ mắc phải khi làm việc tại doanh nghiệp:

  • bệnh xương khớp (chiếm 21,4%);

  • bệnh về hô hấp (20,6%);

  • bệnh bụi phổi (10,1%); và

  • các bệnh khác như bệnh da liễu, bệnh căng thẳng và rối loạn cảm xúc, bệnh điếc…

Các loại bệnh này ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt của CN như ảnh hưởng đến chi tiêu của cá nhân và gia đình do phát sinh chi phí khám chữa bệnh, giảm sút sức khỏe, tinh thần khi làm việc, giảm thu nhập do phải nghỉ làm để khám chữa bệnh.

bottom of page