top of page
  • Writer's pictureNBCN

21/10/21: Đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình ngân sách & quyết định lùi thời điểm tăng lương


Hình ảnh khai mạc Kỳ họp 2, Quốc hội khoá XV vào sáng 20.10.2021 tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh QH

Một trong những nội dung các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ hôm nay (21.10.2021) là: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có nội dung lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương). Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, sáng nay (21.10), đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 nội dung:

  1. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

  2. Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

  3. Tình hình ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Vào đầu giờ chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Một nội dung khác trong phiên làm việc tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cuối giờ chiều, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Cảnh sát cơ động và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

bottom of page