2021: Tiền lương phải kèm phiếu liệt kê chi tiết


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Từ ngày Bộ Luật Lao động cải sửa chính thức có hiệu lực 01-01-2021, thì mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thông báo phiếu liệt kê các chi tiết cho người lao động (NLĐ), gồm các khoản: Tiền lương; Tiền lương làm thêm giờ; Tiền lương làm việc vào ban đêm; Phụ cấp; Tiền thưởng; Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).


Ngoài ra, Bộ Luật Lao động 2012 chỉ quy định nếu NSDLĐ trả lương qua tài khoản ngân hàng thì phải thỏa thuận với NLĐ về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.


Tuy nhiên, đến Bộ Luật Lao động 2019 này, các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương trực tiếp sẽ do NSDLĐ trả…​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg
_Labor-C4new .jpg