top of page
  • Writer's pictureNBCN

2021: Những khoản tiền NLĐ được nhận khi nghỉ việc không báo trước


Ảnh minh hoạ

Trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước, người lao động (NLĐ) vẫn được hưởng đầy đủ về quyền lợi bao gồm: thanh toán lương, tiền phép năm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp,…


Thanh toán tiền lương cho những ngày làm việc chưa được thanh toán

Theo Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01.01.2021), trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động (trong đó có tiền lương).

Tiền phép năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Do đó, nếu nghỉ việc mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết phép năm thì người lao động dù không báo trước vẫn được thanh toán khoản tiền này.

Trợ cấp thất nghiệp

Khoản tiền này sẽ do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động đủ điều kiện sẽ được trả trợ cấp thất nghiệp theo mức sau: Mức hưởng hàng tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%. Trong đó, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

bottom of page