top of page
  • Writer's pictureNBCN

2020: Ngành thanh tra chỉ phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng & 6.366 héc ta đất


Bộ trưởng Bộ Tài Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo.

Năm 2020, ngành Thanh tra cả nước đã triển khai 187.426 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 héc ta đất; kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước 23.843 tỷ đồng và thu hồi 830 ha đất.

Chiều nay 24/7/2021, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020.

Cắt giảm dự toán ngân sách 5%

Trình bày Báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ đã ban hành đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung thuộc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngân sách trung ương tiết kiệm và cắt giảm dự toán ngân sách được khoảng 55 nghìn tỷ đồng, bằng 5% dự toán Quốc hội giao.

Năm 2020 tinh giảm biên chế gần 24 ngàn người

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 86,7% kế hoạch, cao hơn năm 2019 và cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2020; Giảm chi thường xuyên xuống còn 63,85%, chi đầu tư tăng lên 27,6% tổng chi ngân sách.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế.

Cụ thể: Đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; năm 2020 đã thực hiện tinh giảm biên chế gần 24 ngàn người.

Chưa tổng hợp được các dự án "treo"

Trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh Covid-19 nhưng với quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác THTK,CLP năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo thẩm tra chỉ rõ, vẫn còn vướng mắc khi triển khai các dự án BT dở dang được tiếp tục thực hiện; bất cập trong ban hành, thực hiện đơn giá, định mức nói chung, nhất là lĩnh vực xây dựng; bất cập trong giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công, mua sắm công, mua sắm thiết bị, vật tư, vaccine phòng chống dịch Covit-19.

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng còn bất cập, Chính phủ đã chỉ ra nguyên nhân là do một số bộ, địa phương chưa tập trung chỉ đạo, dành nguồn lực và chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhưng không nêu rõ bộ, địa phương nào để chấn chỉnh, khắc phục…

Ủy ban cũng cho rằng, Chính phủ chưa tổng hợp được các dự án "treo", diện tích đất nông nghiệp để hoang hóa trên toàn quốc, chưa thống kê các dự án BT, BOT đang vướng mắc, nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư chưa phù hợp, gây lãng phí để có giải pháp xử lý.

Vi phạm về đất đai vẫn xảy ra dẫn đến khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

Diện tích đất chưa sử dụng còn lớn cần có giải pháp để sử dụng hiệu quả. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại một số doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả; tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm.

Việc phối hợp giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu, chính quyền địa phương trong lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ chưa tốt, chậm, nhất là các thành phố lớn như thành phố Hà Nội, TPHCM; việc xử lý các dự án yếu kém chậm, còn nhiều vướng mắc…

Ủy ban Tài chính - ngân sách chỉ ra, các tồn tại, hạn chế trong THTK, CLP năm 2020 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là công tác triển khai chỉ đạo tại một số bộ, ngành, địa phương chậm;

việc xác định, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm Luật THTK, CLP chưa hiệu quả; nhận thức về THTK, CLP của một bộ phận cán bộ, công chức người dân và doanh nghiệp còn hạn chế,...

Chính phủ cần tổng kết, đánh giá rõ hơn các nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả…

Kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước 23.843 tỷ đồng

Năm 2020, ngành Thanh tra cả nước đã triển khai 187.426 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 héc ta đất; kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước 23.843 tỷ đồng và thu hồi 830 ha đất;

Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 62.526 tỷ đồng, 5.536 ha đất.

Bên cạnh đó, đã tiến hành xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và 485 cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân, với số tiền 7.164 tỷ đồng;

Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định 97 vụ, 99 đối tượng.

bottom of page