2.786 công nhân Công ty PouYuen bị chấm dứt HĐLĐ được hưởng những quyền lợi nào?


Tin tổng hợp: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn hàng của Công ty PouYuen giảm mạnh, không xác định sẽ kéo dài đến khi nào nên công ty phải chấm dứt HĐLĐ với 2.786 lao động từ ngày 05.8.2020.


Trong số 2.786 công nhân này có 2.321 lao động nữ (83%) và 465 lao động nam (17%).

Trong số 2.786 lao động ở các khu B (453 công nhân), khu C (448 công nhân), khu D (527 công nhân) và khu Y (358 công nhân) phải chấm dứt HĐLĐ lần này, có 2.347 công nhân tại các tỉnh, thường đi xe do công ty chuyên chở đến làm việc.

Trong thời gian từ 20.6.2020 đến 05.8.2020, công nhân được nghỉ không phải đến công ty làm việc, nhưng công ty vẫn trả đủ lương theo hợp đồng lao động và được trả vào các ngày thanh toán lương hàng tháng.

Theo thông báo của công ty, ngoài việc trả các chế độ theo pháp luật, công ty cũng sẽ trả cho người lao động mỗi năm làm việc cho công ty 1 tháng lương (bình quân của 6 tháng cuối cùng trước khi chấm dứt HĐLĐ). Thời gian để tính trợ cấp này không tính vào thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Khoản tiền trợ cấp thôi việc này và tiền phép năm (nếu có), công ty sẽ trả trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ). Ngày 22.8.2020, công ty sẽ trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và trả dứt điểm các chế độ liên quan.