17 năm sau khi tham gia Công Ước 138, VN dự thảo Thông Tư quy định về sử dụng lao động dưới 15 tuổi

Updated: Oct 25, 2020


Ảnh minh họa.

Ngày 17/11/2000, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Công ước số 182 về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.


Ngày 24/6/2003, VN cam kết tham gia Công ước 138 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) về tuổi lao động tối thiểu.


Ngày 04/7/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đang dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc.

Theo đó, khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp; phải lập sổ theo dõi riêng theo quy định. Chỉ được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi. Dự thảo nêu rõ, người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải bảo đảm các điều kiện sau: Tự nguyện tham gia làm việc; có sức khỏe phù hợp với công việc được xác nhận bởi cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Khám chữa bệnh và có đủ điều kiện được phép thực hiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; có kiến thức và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động. Đồng thời, được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Theo dự thảo, thời giờ làm việc của người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không được quá 4 giờ/ngày và 20 giờ/tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Thời giờ làm việc của người chưa đủ 13 tuổi không được quá 3 giờ/ngày và 15 giờ/tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.


Suốt 17 năm trước dự thảo này thế nào?


Theo số liệu điều tra Quốc gia về lao động trẻ em Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội năm 2012 công bố ngày 14/03/2014:

Việt Nam có khoảng 1.75 triệu trẻ em từ 5 đến 15 tuổi là lao động trẻ em, trong đó một phần ba trẻ em có thời gian làm việc trên 7 giờ một ngày hoặc trên 42 giờ một tuần, số thời gian làm việc kéo dài ảnh hưởng đến việc học tập của các em, nhiều trẻ em không được đi học.

Theo ILO, trong số lao động trẻ em đó, có hơn một nửa đang làm những công việc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Khi đại dịch ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, những em này thậm chí còn có nguy cơ phải làm việc nhiều giờ hơn hoặc trong điều kiện tồi tệ hơn.


Mỗi năm đều có lời báo động của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, đi kèm theo những hình ảnh minh chứng: