top of page
  • Writer's pictureNBCN

100 công ty ở Đồng Nai giảm đơn hàng khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng


Ảnh minh họa lao động ở Đồng Nai cắt từ màn hình

Theo thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, trong quý 3 và đầu quý 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 100 doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, phải sắp xếp lại lao động khiến cho khoảng 200.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập.

Trong đó, đã có khoảng 20.000 công nhân bị cắt giảm lao động.

Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu đơn hàng chủ yếu ở ngành chế biến gỗ xuất khẩu, may mặc, giày da…

bottom of page