10 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin

23/10/2020 13:00 GMT+7

Tại Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế trong các trường hợp dưới đây.


10 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin


Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, quy định Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế trong các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp 1: Trốn thuế, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, vị phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh.

 • Trường hợp 2: Không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

 • Trường hợp 3: Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

10 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin - Ảnh 1.
 • Trường hợp 4: Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khác.

 • Trường hợp 5: Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật như: Từ chối không cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

 • Trường hợp 6: Chống, ngăn cản công chức thuế, công chức hải quan thi hành công vụ.

 • Trường hợp 7: Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

 • Trường hợp 8: Cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

 • Trường hợp 9: Phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

 • Trường hợp 10: Các thông tin khác được công khai theo quy định của pháp luật.

So với quy định tại Điều 47 Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì quy định mới này đã thêm một số trường hợp người nộp thuế sẽ bị công khai thông tin.


Có thể thấy, quy định này mang tính khắt khe hơn, người nộp thuế cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của mình, tránh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ dẫn đến bị công khai thông tin.


Nội dung và hình thức công khai thông tin người nộp thuế


– Nội dung, thông tin bị công khai gồm:

 • Mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ, lý do công khai.

 • Tùy theo từng trường hợp cụ thể cơ quan quản lý thuế có thể công khai chi tiết thêm một số thông tin liên quan của người nộp thuế.

– Hình thức công khai:

 • Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp;

 • Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

 • Niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế;

 • Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan quản lý thuế các cấp theo quy định của pháp luật;

 • Các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan.

Lưu ý: Trước khi công khai thông tin người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế phải thực hiện rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính chính xác thông tin công khai. Trường hợp thông tin công khai không chính xác thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế thực hiện đính chính thông tin và phải công khai nội dung đã đính chính theo hình thức công khai đã thực hiện.


Như vậy, từ ngày 05/12/2020, khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực, người nộp thuế sẽ dễ bị công khai thông tin hơn nếu thuộc các trường hợp trên. Nội dung và hình thức công khai cũng được quy định cụ thể ngay trong Nghị định này (trước đây chưa có quy định cụ thể).


A.Vũ