top of page
  • Writer's pictureNBCN

10 ngày trước khi hết hạn: Kon Tum chỉ mới có... 8 công nhân nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà


Đến ngày 04.8.2022, toàn tỉnh có 8 trường hợp đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà (1,5 triệu đồng/người/3 tháng) theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg...


Ngày 04.8.2022, ông A Kang – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum – cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh có 162 trường hợp nằm trong danh sách được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay có 8 trường hợp đã nhận được tiền hỗ trợ (1,5 triệu đồng/người/3 tháng), riêng 154 trường hợp còn lại đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình lên UBND tỉnh phê duyệt, sau đó sẽ giải ngân để tiền hỗ trợ kịp về tay công nhân khó khăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum sẽ cố gắng hoàn tất việc giải ngân trong tháng 8.2022.

Nguyên nhân Kon Tum giải ngân tiền hỗ trợ công nhân chậm là do các nhà máy, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin, thống kê nhà ở của công nhân còn chậm trễ.

Trong thủ tục còn có xác nhận của các chủ nhà trọ, nên việc hoàn thiện hồ sơ mất nhiều thời gian. Số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng rất có ý nghĩa với công nhân lao động.

Cũng như tỉnh Kon Tum, tại Gia Lai, công nhân các nhà máy trong khu công nghiệp trên địa bàn còn ít, chủ yếu là người lao động địa phương, có sẵn nhà ở. Do vậy, số lượng công nhân ở Gia Lai nhận hỗ trợ tiền nhà ở còn thấp so với các tỉnh thành khác.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai dự kiến số lượng người lao động được hỗ trợ là 130 người, với tổng kinh phí 240 triệu đồng.

Trong đó, hỗ trợ người lao động đang làm việc: 100 người, với số tiền 150 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người/3 tháng); Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động: 30 người, với số tiền 90 triệu đồng (3 triệu đồng/người/3 tháng).

bottom of page