top of page
  • Writer's pictureNBCN

10 ngày trước khi hết hạn: Cần Thơ chỉ mới có 6% NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà


Công nhân lao động thuê những nhà trọ xuống cấp để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Th.N

Tính đến ngày 02.8.2022, đã chuyển kinh phí cho 49 lượt doanh nghiệp hỗ trợ 1.562 lượt lao động với số tiền 782,5 triệu đồng trong tổng số 24.936 lượt người lao động được phê duyệt hỗ trợ.


Ngày 03.8.2022, ông Tiêu Minh Dưỡng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ đã ký báo cáo số 2624/BC-SLĐTBXH về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, tính đến ngày 02.8.2022, toàn thành phố có 651 lượt doanh nghiệp đã đề nghị hỗ trợ cho 33.857 lượt người lao động với kinh phí 17 tỷ 491 triệu đồng. Đến nay, thành phố đã phê duyệt 304 lượt doanh nghiệp, 24.936 lượt người lao động với kinh phí 12 tỉ 776,5 triệu đồng.

Về tình hình chi trả kinh phí hỗ trợ, tính đến ngày 2.8.2022, đã chuyển kinh phí cho 49 lượt doanh nghiệp hỗ trợ 1.562 lượt lao động với số tiền 782,5 triệu đồng.

Cụ thể, trên địa bàn quận Ninh Kiều thì đã chuyển kinh phí cho 43 lượt doanh nghiệp hỗ trợ 450 lượt lao động với kinh phí 225 triệu đồng.

Đối với trên địa bàn quận Thốt Nốt thì đã chuyển kinh phí cho 6 lượt doanh nghiệp hỗ trợ 1.112 lượt lao động với kinh phí 557,5 triệu đồng.

bottom of page