top of page
  • NBCN

10 doanh nghiệp có nhiệm vụ nhập khẩu 2,4 triệu m3 xăng dầu trong quý II


Chiều 24/02/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký Quyết định số 242/QĐ-BCT về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II năm 2022. Theo đó,

10 doanh nghiệp lớn sẽ có nhiệm vụ nhập khẩu 2,4 triệu m3 xăng dầu trong khoảng thời gian này để phục vụ thị trường trong nước.

Theo quyết định, Bộ Công Thương giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II năm 2022 cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước. Số lượng xăng dầu kinh doanh tạm nhập, tái xuất không tính vào lượng nhập khẩu xăng dầu giao bổ sung tại Quyết định này.

Các doanh nghiệp được giao tăng sản lượng nhập khẩu xăng dầu nêu trên phải thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu không thấp hơn sản lượng xăng dầu giao bổ sung tại Quyết định này. Đồng thời, phải chứng minh được hoạt động xuất, nhập khẩu của mình bằng các hóa đơn, chứng từ xuất, nhập xăng dầu trong mỗi tháng; báo cáo về Bộ Công Thương (qua Vụ Thị trường trong nước) tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu. Bộ trưởng cũng giao Thanh tra Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Quyết định này. Giao Vụ Thị trường trong nước tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định này báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25 hàng tháng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã liên tục có các cuộc họp ngày 22/02/2022 và ngày 24/02/2022 với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước. Các cuộc họp đều thống nhất phân giao chỉ tiêu nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu, trong đó có 10 doanh nghiệp đầu mối lớn. Tổng sản lượng nhập thêm trong 3 tháng tới sẽ là 2,4 triệu m3 bao gồm số xăng dầu bị thiếu hụt bởi sản xuất trong nước không ổn định và 20% nhập thêm để dự phòng cho khả năng phục hồi kinh tế đất nước.

Việc ban hành Quyết định về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II năm 2022 được đánh giá là cần thiết. Bởi xăng dầu là mặt hàng chiến lược, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia nên trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo ổn định nguồn cung ứng.

bottom of page