1,5 triệu lao động tìm việc làm trong năm 2020


Ảnh minh họa: Hội chợ việc làm tại TP HCM (Ảnh: GIANG NAM)

Tin tổng hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết năm 2019 tổng số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong cả nước là 829.204 người, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong số này, có:

  • 812.866 người hưởng BHTN hằng tháng;

  • 42.000 người được hỗ trợ học nghề, tăng 13,3% và

  • 1.605.361 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 19,4%.

Thống kê nhà nước cho thấy năm 2019, cả nước trên 1,65 triệu người lao động đã được giải quyết việc làm, trong đó người lao động có việc làm ở trong nước vào khoảng 1,5 triệu người.


Trong 4 năm qua (2015-2019), Việt Nam đã đưa trên 550.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt 10% so với kế hoạch về xuất khẩu lao động.

Đại diện Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết năm 2020 ngành đặt mục tiêu giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,5 triệu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm. Đó là chỉ tiêu làm đẹp tỷ lệ thất nghiệp qua báo cáo. Còn số lao động không được giải quyết việc làm (cả vùng đô thị nông thôn mới lẫn vùng nông thôn cũ) cao hơn chỉ tiêu vừa nói gấp nhiều lần?