top of page
  • Writer's pictureNBCN

1,4% người lao động dệt may, da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao


Tỉ lệ người lao động Dệt may, Da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống được chia sẻ tại Tọa đàm trực tiếp và trực tuyến sáng 28.12.2021. Ảnh: Ngọ Duy Tân Cường

Tỷ lệ người lao động Dệt may, Da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống là 1 trong những số liệu được Viện Công nhân và Công đoàn đưa ra ngày 28.12.2021, từ kết quả khảo sát được thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai. Số liệu này là một phần kết quả khảo sát đã được tách riêng của người lao động trong ngành dệt may và da giày và được chia sẻ tại Tọa đàm “Tác động của COVID-19 tới lao động ngành dệt may, da giày và hoạt động của tổ chức Công đoàn” do Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức với sự hỗ trợ của Công đoàn Hà Lan (CNV).

Khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 10.2021 tại 64 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với tổng quy mô lao động hơn 65.000 người. Tổng số mẫu khảo sát là 2100 người.

Kết quả khảo sát cho thấy COVID-19 ảnh hưởng đến trên 94% người lao động tham gia khảo sát, trong đó có 60.6% ngừng việc, 27.3% làm việc 3 tại chỗ, 6.3% làm việc luân phiên.

Trước sự tác động của COVID-19 đến thu nhập, đã có:

  • 48.6% người lao động phải tiết kiệm triệt để các khoản chi tiêu trong gia đình;

  • 25.9% người lao động phải sử dụng đến tiền tiết kiệm;

  • 20.1% người lao động phải vay mượn người thân/ngân hàng;

  • 1.4% người lao động phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống.

bottom of page