top of page
  • Writer's pictureNBCN

01/8/2022: Còn 15 ngày nữa hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ


Công nhân mong mỏi nhận tiền hỗ trợ thuê nhà. Ảnh Lương Hạnh

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động mà thuê nhà trọ lần lượt được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng. Đến ngày 15.8 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ nhận hỗ trợ.


Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định đối tượng và điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gồm những trường hợp sau:

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01.02.2022 đến 30.6.2022.

Đồng thời, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01.4.2022.

Đối với người lao động quay lại thị trường lao động, người lao động quay lại làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm được nhận hỗ trợ nếu ở thuê, ở trọ từ ngày 01.4.2022 đến 30.6.2022.

Người lao động phải có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến 30.6.2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

Ngoài ra, một điều kiện nữa là người lao động phải thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

Căn cứ Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08 quy định về trình tự thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà của 02 nhóm người lao động nêu trên, việc nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà là trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng lao động chính là Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Khoản 4 Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đều ghi nhận hạn cuối nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà như sau: Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Như vậy, chỉ còn nửa tháng nữa là hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để nộp cho UBND cấp huyện với hạn cuối là ngày 15.8.2022 để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để giải quyết tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 25.7.2022, đã xác nhận đối tượng thuộc diện hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng tiền thuê nhà trọ cho 32.980 đơn vị. Như vậy, đã xác nhận tương ứng với 2.543.345 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Với đối tượng được hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/người/tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận cho 9.634 đơn vị với 151.848 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tuy nhiên, cho đến nay, tỷ lệ giải ngân còn rất thấp.
bottom of page